Naše služby

Přípojky rodinných domů


Výkopy pro napojení vašeho rodinného domu na kanalizaci, vodu, plyn, atd. .

Instalace ČOV a hloubení vsaků

Usadíme vaší čistírnu odpadních vod, retenční nádrž nebo vodovodní šachtu. Hloubíme drenážní, vsakovací díry včetně zásypu štěrkem.

Obkopávání domů

Obnažení základů staveb, základy domů, plotů apod.

Bazény, výřivky

Připravíme Vám výkop potřebný pro usazení bazénu nebo výřivky. 

Pronájem kontejne

Přistavíme Vám kontejner o obsahu 4m3, odpad poté odvezeme na skládku.

Autodoprava

Doprava písků, kameniva, štěrků, odvoz suti atd. .

Demolice

Demolice nemovitostí včetně odvozu a likvidace sutě, čištění pozemků.

Trhání kořenů, pařezů

Disponujeme trhacím hákem - na trhání kořenů, pařezů 

Terénní úpravy

Po stavbě je po třeba upravit terén okolo domu - na tohle máme hydraulicky naklápěnou svahovací lžíci